Császló

Településünkön az országos központi szúnyoggyérítés keretén belül:

A földi kémiai védekezés 2021. június 28-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre.

Tartaléknapok: 2021. június 29-30.

Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással. A kémiai irtás során felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.

2021. június 24.

Helyi Választási Iroda

4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.

A Helyi Választási Bizottság Császló a 2020. október 11-én megtartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek időközi választására, 2020. szeptember 7-én megtartott ülésén a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének sorsolását elvégezte, a sorsolás eredménye a következő: Polgármester jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje a 7/2020. (IX.07.) HVB. számú határozat alapján:

 1. Ujhelyi László független jelölt
 2. Nagy István Béla Magyar Munkáspárt jelöltje
 3. Kanyó József György független jelölt

Egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje a 8/2020. (IX.07.) HVB. számú határozat alapján:

 1. Osváth Péter független jelölt
 2. Pásztor György független jelölt
 3. Tóth Mónika Ilona független jelölt
 4. Makkainé Horváth Zsuzsanna független jelölt
 5. Koós Norbert független jelölt
 6. Makkai Árpád független jelölt
 7. Bujáki Zsolt független jelölt
 8. Balogh István független jelölt
 9. Koós Mihályné független jelölt
 10. Nagy István Béla Magyar Munkáspárt 11
 11. Ujhelyi László független jelölt

A Helyi Választási Bizottság szavazólapon szereplő jelöltek sorrendjéről hozott határozata ellen a Ve. 239. §-a alapján nincs önálló jogorvoslati lehetőség.


Rozsály, 2020. szeptember 28.

Nadimovné Adorján Ildikó s.k.

HVI Vezető

2020. szeptember 28.

Iktatószám: CS/296 – 2/2020.

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJÉNEK K Ö Z L E M É N Y E A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva megállapítom, hogy Császló Község településen a 2020. október 11. napjára kitűzött időközi polgármester és helyi önkormányzati képviselők választásán

 • önkormányzati képviselőjelölt állításhoz: 4 fő
 • polgármesterjelölt állításhoz: 10 fő

választópolgár ajánlása szükséges.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § szerint: „(1) Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon. (2) A szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi adatai alapján kell megállapítani. (3) A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) – (3) bekezdései szerint a település lakosságszáma alapján „képviselőjelölt az, akit a választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, illetve polgármesterjelölt az, akit a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.” A központi névjegyzék (Nemzeti Választási Iroda) 2020. augusztus 5. napi adatai alapján Császló településen a választópolgárok száma 309 fő volt.

Rozsály, 2020. augusztus 6.

Nadimovné Adorján Ildikó

jegyző, HVI Vezető

Letöltés
2020. augusztus 07.